Helemaal niks, zou ik meteen zeggen. Maar niets is wat het lijkt. Beiden spraken in de VS voor de jaarlijkse conventie van burgemeesters. En beiden riepen in hun lezingen op meer aandacht te hebben voor goedhartigheid en medeleven in deze roerige tijden. Na afloop hadden ze een gesprek met elkaar en spraken ze verder over compassie.Zowel de Tibetaan als Gaga riep de jongere generatie op meer compassie te hebben. “Als je meer om anderen geeft, dan krijg je ook het gevoel dat je er meer toe doet voor hen. Dat geeft zelfvertrouwen en een betekenisvoller leven. Anders word je eenzaam, hulpeloos en moedeloos”, aldus de Dalai Lama. Ook Lady Gaga beargumenteerde dat iemand die zich ontfermt over anderen, zich minder alleen voelt. “Want dan weet je dat we allemaal bij elkaar horen.”

Ik sluit me helemaal bij hen aan. En ik zou willen toevoegen dat het niet alleen voor de jongere generatie geldt, maar voor iedereen. Want heeft de oudere generatie niet de dure plicht dat zij het voorbeeld geven aan de jongere generatie? De oudere generatie heeft door de jaren heen levenservaring opgedaan en wijze inzichten. Het is hun taak om die wijsheid over te dragen aan de jongeren. Met de bedoeling SAMEN de wereld nog mooier te maken dan die al is.
SAMEN doen, SAMEN-werken met elkaar. Het zijn meer en meer urgente tegenbewegingen in een tijdsgewricht waarin wij te maken hebben met polariserende leiders die een groeiende schare volgers weten te vinden.
Compassie tonen is zo’n tegenbeweging in deze roerige tijden. Het is letterlijk “het SAMEN met de ander in zijn leed en/of pijn oplopen”. Compassie tonen naar een ander begint bij compassie tonen naar jezelf.