Wat is eigenlijk van jezelf houden?

Compassie tonen naar een ander begint bij compassie tonen naar jezelf. Maar hoe doe je dat, compassie tonen naar jezelf? Voor hele generaties die opgegroeid zijn met christelijke tradities waarin gepredikt werd: “heb een ander lief”, kan dat knap lastig zijn. Het was...